حراج هنر مدرن و معاصر • دیزاین و هنرهای دکوراتیو


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €3,500
4,143 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €5,000
5,919 دلار آمریکا
مجموع فروش €4,626
5,477 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €2,313
2,738 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر، هنرهای دکوراتیو و هنر و دیزاین شهری
پاریس
22 خرداد 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر • دیزاین
پاریس
08 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن . دیزاین
پاریس
21 فروردین 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا