فوو پاریس

مقایسه
حراج های گذشته

اسباب آنتیک و آثار هنری - مدرن و معاصر - دیزاین
پاریس
20 فروردین 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €38,550
42,012 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر - دیزاین
پاریس
27 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا