header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
34% نرخ رشد سالانه
39% بیشتر از بیشینه برآورد
48% در بازه برآوردها
$15.34M مجموع فروش
چهل،سی
تهران
22 تیر - 7 مرداد 1403
فراتر از کلمات
تورنتو
15 تیر - 24 تیر 1403
صورتان
تهران
15 تیر - 2 مرداد 1403