header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
21% نرخ رشد سالانه
47% بیشتر از بیشینه برآورد
44% در بازه برآوردها
$16.71M مجموع فروش
بهار و زمستانی که گذشت
تهران
25 شهریور - 5 مهر 1401
بدون عنوان
تهران
25 شهریور - 5 مهر 1401