جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، نمایشگاه ها و مقالات
62% نرخ رشد سالانه
44% بیشتر از بیشینه برآورد
47% در بازه برآوردها
$18.31M مجموع فروش
استیصال
تهران
10 تیر - 17 تیر 1401
ادراک پریشی
تهران
10 تیر - 19 تیر 1401
شاعر خط‌ها
تهران
3 تیر - 15 تیر 1401