header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
-40% نرخ رشد سالانه
40% بیشتر از بیشینه برآورد
42% در بازه برآوردها
$8.68M مجموع فروش
نادیده
تهران
31 شهریور - 9 مهر 1402
اعترافات رنگ
تهران
17 شهریور - 27 شهریور 1402
بازیابی - سری چهارم
تهران
17 شهریور - 31 شهریور 1402