آرت اسکوپس

مقایسه
حراج های گذشته

یافته‌های تابستانی
بیروت
28 تیر 1403
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $15,000
Modern and Contemporary Art of the Middle East
بیروت
25 فروردین 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $18,000