پرفروش ترین آثار متعلق به هنرمندان کدام کشورهاست؟

در این نمودار کشورهایی برجسته شده‌اند که پرفروش‌ترین هنرمندان را داشته‌اند. کشورهای با رنگ تیره‌تر حجم فروش بیشتری را داشته‌اند که نشانگر عملکرد موفق آنها در مقایسه با دیگر کشورها خواهد بود.