هنر معاصر گلاسگو 2022


گلاسگوو، انگلستان | گلاسگو G3 8AG | خیابان آرگایل | موزه و گالری کلوینگروو
6 خرداد - 8 تیر 1401
رویداد سالانه کانتمپرِری گلاسگو برای سومین سال خود با مجموعه‌ای عالی از هنرهای مقرون‌به‌صرفه و الهام‌بخش معاصر، از طیف مهیج گالری‌های هنری و هنرمندان از سراسر بریتانیا، به گالری هنری کِلوینگتون در مارکی بازمی‌گردد.