شیکاگو
12 آبان - 15 آبان 1401
سوفا شیکاگو به بررسی مادیت و معنا در مجسمه‌سازی، اشیا، هنر کاربردی و طراحی پوشیدنی، همراه با مجموعه‌ای از هنرهای خودآموز و معاصر می‌پردازد. SOFA که هر ساله در اسکله نیروی دریایی شیکاگو برگزار می‌شود و با تمرکز بر آثار هنری سه‌بعدی که از مرزهای هنرهای زیبا، هنرهای تزئینی، هنرهای فیبر و طراحی عبور می‌کنند، تلاقی چشم‌اندازهایی است که هنر، طراحی و افراد در آن تلاقی می‌کنند.