ولتا بازل 2022


بازل
23 خرداد - 29 خرداد 1401
شهر بازل، از 13 تا 19 ژوئن 2022 هفدهمین نسخه‌ی آرت‌فر ولتا بازل را با حضور هنرمندان، مجموعه‌داران و بازدیدکنندگان برگزار می‌کند تا تنوع گسترده‌ی بازار هنر را با پیروی از سه اصل‌ «کشف، اتصال، جمع‌آوری» به نمایش بگذارد. نسخه‌ی آتی این رویداد هنری در خیابان اِلزاس شهر بازل برگزار می‌شود و جدیدترین‌های هنر معاصر را با مدیریت کامیار ملکی ارائه می‌دهد. آثار هنری متنوع این رویداد، از نقاشی، مجسمه‌ و عکاسی گرفته تا ان‌اف‌تی و هنر دیجیتال را شامل می‌شوند. 67 گالری از 25 کشور از جمله آلمان، رومانی، دانمارک، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی در این آرت‌فر شرکت می‌کنند. ولتا همکاری تازه‌ای را با بنیاد «اثر»، یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی مستقر در جدّه، اعلام کرده است. این بنیاد خاورمیانه‌ای در رویداد سال 2022 آثار ده هنرمند جدید از عربستان سعودی را ارائه خواهد داد که آثارشان هرگز در رویدادهای بین‌المللی هنر عرضه نشده است. این گزینش، مکمل مجموعه هنرمندان جهانیِ این رویداد خواهد بود. این نمایش که توسط جومانا گوث نمایش‌گردانی شده است و در غرفه‌ای به مساحت هفتاد متر مربع ارائه می‌شود، به بررسی مفهوم ناملموس بودن می‌پردازد.