کانتمپرری استانبول 2023


استانبول
4 مهر - 9 مهر 1402
  آرت‌فر کانتمپرری استانبول با تمرکز بر هنر معاصر امسال هجدهمین دوره‌ی خود را برگزار می‌کند. اولین دوره از این آرت‌فر در سال 2006 برگزار شد. گالری‌های دستان، باوان و ماز از ایران در این دوره آرت‌فر شرکت می‌کنند. این رویداد از 4 تا 9 مهرماه 1402 در استانبول برگزار می‌شود.