آلاء دهقان

ایران | 1361
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
4 مهر 1402
تعداد حضور
2
تعداد آثار
2
میانگین قیمت فروش
موجود نیست
میانگین کمینه برآورد
موجود نیست
میانگین بیشینه برآورد
موجود نیست
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
0%