آرش حنایی

ایران | 1357
مقایسه
درباره آرش حنایی

گران ترین اثر

آرتچارت | استخاره از آرش حنایی
استخاره
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 اردیبهشت 1388
تعداد حضور
3
تعداد آثار
3
میانگین قیمت فروش
6,694 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
4,870 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
6,494 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
8.571%