• فیورِلا 1355
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی، کولاژ و اسمبلاژ
  • 100 * 151 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "77"؛ همچنین امضاشده و تاریخ‌خورده 1977 پشت اثر
3 فروردین 1400
برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
- £150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24%
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
54.1%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
166.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون‌ عنوان از سهراب سپهری
بدون‌ عنوان
برآورد
100,000,000,000﷼
400,000 دلار آمریکا
-
120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
118,000,000,000﷼
472,000 دلار آمریکا
7.273%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
170,000,000,000﷼
345,178 دلار آمریکا
-
190,000,000,000﷼
385,787 دلار آمریکا
قیمت فروش
213,000,000,000﷼
432,487 دلار آمریکا
18.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402