• ترکیب‌بندی 1344
  • ترکیب مواد و کلاژ روی کاغذ کرافت
  • کولاژ و اسمبلاژ
  • 118.5 * 42.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "12 می" و اهدا شده "به باقرزاده‌ی عزیزم" به فارسی پایین راست.
    اهدا شده "برای فیروز" به فارسی پایین چپ.
فروش در - خانه حراج
16 خرداد 1397
برآورد
قیمت فروش
130%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 101,018 دلار آمریکا
کمینه برآورد 60,355 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,304 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.687%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ترکیب‌بندی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
€15,000
16,417 دلار آمریکا
-
€20,000
21,889 دلار آمریکا
قیمت فروش
€23,000
25,172 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 23 اسفند 1400