فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1391
برآورد
قیمت فروش
275%
سایر آثار هنری غزاله آورزمانی

آرتچارت | گیرندگان پرنده از غزاله آورزمانی
گیرندگان پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,905 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,597 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,396 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+106.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها