تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو - آرتیبیشن
31 مرداد 1399
سایر آثار هنری کمال طباطبایی

آثار هنری مشابه

آرتچارت | نوازنده از حسین مادی
نوازنده
برآورد
€730
779 دلار آمریکا
-
€920
982 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
3.03%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از سامیه عصیران
بدون عنوان
برآورد
€360
384 دلار آمریکا
-
€550
587 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
75.824%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | سه مرد در قایق بادبانی از محمود سعید
سه مرد در قایق بادبانی
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399