مهرداد صدری

ایران | 1323 - 1398
مقایسه
درباره مهرداد صدری

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد صدری
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
8 خرداد 1394
تعداد حضور
3
تعداد آثار
3
میانگین قیمت فروش
12,593 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
8,513 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
11,854 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
26.667%