• سه‌شنبه (از مجموعه‌ی "شهر بعدی") 1400
  • لینوکات
  • چاپ
  • 13 * 18 سانتی متر
برآورد
$200 - $360
اعلام نشده
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

از جوهر تا سایه - گالری گویه
28 مرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پیشکش از شیرین نشاط
پیشکش
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 27 تیر 1403
آرتچارت | پیشکش از شیرین نشاط
پیشکش
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 27 تیر 1403