• سکوت 1400
  • نئون روی پلکسی‌گلاس
  • چیدمان
  • 140 * 60 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 'Saeed Farahani 2011' (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
25%
سایر آثار هنری سعید فراهانی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,750 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها