سعید کورُس

ایران | 1321
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
12 خرداد 1389
تعداد حضور
1
تعداد آثار
1
میانگین قیمت فروش
موجود نیست
میانگین کمینه برآورد
موجود نیست
میانگین بیشینه برآورد
موجود نیست
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
0%
میانگین رشد ارزش آثار
0%