• ایکاروس
  • قلم‌زنی و آکواتینت در رنگ
  • چاپ
  • 37.5 * 57.3 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 25
  • نسخه 20
25 تیر 1400
برآورد
£100
139 دلار آمریکا
- £150
208 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50
69 دلار آمریکا
60%
آرتچارت | عصر، ایزابل از ناصر عصار
عصر، ایزابل
برآورد
Fr.40
44 دلار آمریکا
-
Fr.80
89 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.50
56 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تی.جی.پی. آکشنز - 16 آبان 1402
آرتچارت | قرمز داغ از حسام ابریشمی
قرمز داغ
برآورد
$1
-
$1,000
قیمت فروش
$60
88.012%
فروش در
تاریخ حراج
میدل‌من‌بروکرز - 22 دی 1400
آرتچارت | پرندگان زمستانی از محمود سبزی
پرندگان زمستانی
برآورد
$100
-
$200
قیمت فروش
$50
66.667%
تاریخ حراج
ریپلی آکشن - 25 آبان 1398