سارا رهبر

ایران | 1355
مقایسه
درباره سارا رهبر

گران ترین اثر

آرتچارت | پرچم شماره 15 از سارا رهبر
پرچم شماره 15
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 اردیبهشت 1388
تعداد حضور
12
تعداد آثار
12
میانگین قیمت فروش
26,838 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
17,408 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
24,240 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
83.333%
میانگین رشد ارزش آثار
32.422%