ساوالان جماعتی

ایران | 1368
مقایسه

مجموع فروش سالانه، تعداد آثار حاضر در حراج و تعداد آثار فروخته‌شده

با حرکت‌دادن نشانگر موس بر روی هرکدام از ستون‌ها، نمودار به شما مجموع فروش هنرمند، تعداد آثار ارائه‌شده و آثاری که چکش خورده‌اند را نمایش می‌دهد. 

این نمودار به شما نشان می‌دهد چگونه ارزش بازار یک هنرمند می‌تواند بر اساس گذشت زمان تغییر کند و تاثیر تامین آثار هنرمند و تعداد آثار موجود او چقدر بر میزان فروش او موثر خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر در یک سال مجموع فروش آثار افزایش پیدا کرده باشند اما با کاهش تعداد آثار مواجه شده باشیم؛ درمی‌یابیم آثار ارزشمندتر و با قیمت گرانتری به فروش رسیده‌اند.