شیرین علی آبادی

ایران | 1351 - 1397
مقایسه
گران ترین اثر

آرتچارت | خانم هیبرید 4 از شیرین علی آبادی
خانم هیبرید 4
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 آذر 1387
تعداد حضور
8
تعداد آثار
9
میانگین قیمت فروش
16,950 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
14,216 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
19,219 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
4.097%