• بدون عنوان 1399
  • چاپ دستی روی مقوا
  • چاپ
  • 25 * 35 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آرشیو - آرتیبیشن
31 مرداد 1399
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پژوهشی در بازدید دولتی از نیکزاد نجومی
پژوهشی در بازدید دولتی
برآورد
$0
-
$0
فروش در
تاریخ حراج
بی.ای.ام. - 24 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی حافظ 2 از فرح اصولی
بدون عنوان از مجموعه‌ی حافظ 2
برآورد
$1,100
-
$2,400
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | جاذبه‌ی خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه‌ی خاطرات
برآورد
$1,700
-
$1,700
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398