حراج تهران - دهمین دوره- هنر معاصر ایران


  • تهران تهران
  • 21 دی 1397
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 248,770,000,000﷼
2,163,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 352,230,000,000﷼
3,062,870 دلار آمریکا
مجموع فروش 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,044,513,274﷼
26,474 دلار آمریکا
هنرمندان 105
آثار هنری 114
آثار هنری فروخته شده 113
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - بیستمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
15 تیر 1403
47 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 1,904,760,000,000﷼
3,174,600 دلار آمریکا
تهران - نوزدهمین دوره - هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
4 بهمن 1402
15 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,658,920,000,000﷼
4,799,495 دلار آمریکا
تهران - هجدهمین دوره - هنر معاصر ایران آنلاین
تهران
21 آذر 1402
54 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
58 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 617,760,000,000﷼
1,225,714 دلار آمریکا