حراج تهران - دهمین دوره- هنر معاصر ایران


  • تهران تهران
  • 21 دی 1397
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 248,770,000,000﷼
2,163,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 352,230,000,000﷼
3,062,870 دلار آمریکا
مجموع فروش 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,044,513,274﷼
26,474 دلار آمریکا
هنرمندان 105
آثار هنری 114
آثار هنری فروخته شده 114
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
10 تیر 1401
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
84 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا
تهران - پانزدهمین دوره- هنر مدرن ایران
تهران
24 دی 1400
32 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
48 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا
تهران - چهاردهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
21 مرداد 1400
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا