حراج تهران - دوازدهمین دوره- هنر معاصر ایران


  • تهران تهران
  • 27 دی 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 258,970,000,000﷼
1,908,401 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 360,940,000,000﷼
2,659,838 دلار آمریکا
مجموع فروش 316,770,000,000﷼
2,334,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 2,730,775,862﷼
20,124 دلار آمریکا
هنرمندان 110
آثار هنری 118
آثار هنری فروخته شده 116
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - بیستمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
15 تیر 1403
47 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 1,904,760,000,000﷼
3,174,600 دلار آمریکا
تهران - نوزدهمین دوره - هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
4 بهمن 1402
15 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,658,920,000,000﷼
4,799,495 دلار آمریکا
تهران - هجدهمین دوره - هنر معاصر ایران آنلاین
تهران
21 آذر 1402
54 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
58 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 617,760,000,000﷼
1,225,714 دلار آمریکا