حراج تهران - دوازدهمین دوره


  • تهران تهران
  • 27 دی 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 258,970,000,000﷼
1,908,401 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 360,140,000,000﷼
2,653,943 دلار آمریکا
مجموع فروش 316,770,000,000﷼
2,334,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 2,730,775,862﷼
20,124 دلار آمریکا
هنرمندان 107
آثار هنری 118
آثار هنری فروخته شده 116
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - پانزدهمین دوره
تهران
24 دی 1400
32 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
48 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا
تهران - چهاردهمین دوره
تهران
21 مرداد 1400
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
تهران - سیزدهمین دوره
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا