حراج پوسترها، لیتوگرافی‌ها، آثار روی کاغذ، نقاشی‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €3,300
3,736 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €4,700
5,320 دلار آمریکا
مجموع فروش €800
906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €800
906 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

پوسترها،، لیتوگراف‌ها و آثار کاغذی
3 فروردین 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €500
594 دلار آمریکا
حراج کتاب‌ها، چاپ، پسترها در همکاری با خانه بروسِیل
9 اسفند 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
پوسترها، لیتوگرافی‌ها، آثار روی کاغذ و نقاشی‌ها
24 تیر 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا