حراج عکس‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €4,800
5,266 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €6,200
6,802 دلار آمریکا
مجموع فروش €512
562 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €512
562 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها
19 مهر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €14,988
15,919 دلار آمریکا
عکس‌ها
25 اسفند 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,600
2,759 دلار آمریکا
عکس‌ها
21 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €35,372
34,587 دلار آمریکا