حراج Hôtel Drouot, Salle 7, Art Contemporain


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €12,000
16,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €15,000
20,000 دلار آمریکا
مجموع فروش €13,000
17,333 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €13,000
17,333 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن خاورمیانه
9 آذر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €150,000
163,434 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
6 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,315 دلار آمریکا
خاورمیانه پاریس/بیروت - آنلاین آنلاین
2 مرداد 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا