حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,407,000
1,851,316 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,988,000
2,615,789 دلار آمریکا
مجموع فروش £610,625
803,454 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £55,511
73,041 دلار آمریکا
هنرمندان 18
آثار هنری 24
آثار هنری فروخته شده 11
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

دنیای تصویر | هنر معاصر از یک مجموعه خصوصی آمریکایی
لندن
12 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $30,250
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
13 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £5,625
7,663 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر و پساجنگ
لندن
11 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £56,250
77,458 دلار آمریکا