حراج نقاشی های حوزه شرق و هنر مدرن عربی و ایرانی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €173,800
241,389 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €227,000
315,278 دلار آمریکا
مجموع فروش €146,400
203,333 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €18,300
25,417 دلار آمریکا
هنرمندان 8
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 8
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
پاریس
10 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €63,000
66,323 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
پاریس
30 شهریور 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,930
6,980 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
پاریس
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,158 دلار آمریکا