حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، بخش اول


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £420,000
427,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £580,000
590,932 دلار آمریکا
مجموع فروش £664,020
676,536 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £166,005
169,134 دلار آمریکا
هنرمندان 4
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نخستین گشایش: پساجنگ و هنرهای معاصر آنلاین
18 اسفند 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £17,140
14,378 دلار آمریکا
لو ژن، میراث مجموعه‌داری: نسخه بدون رزرو لندن آنلاین
19 آبان 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,008
862 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، بخش دوم آنلاین
12 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £70,560
71,890 دلار آمریکا