حراج Drouot Richelieu, Salle 10, Art Contemporain*


5 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
عکس رنگی روی مقوا
50.8 * 50.8 سانتی متر
4/10
برآورد
 
قیمت فروش
30.984%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1394

شماره اثر #174 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
80 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
8.686%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1394

شماره اثر #201 (فروخته نشده)
افست رنگی
73.5 * 53.5 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1394

رنگ روغن روی بوم
16 * 22 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
1.818%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1394

ترکیب مواد روی بوم روی تخته
59.5 * 50 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1394