حراج طراحی و مدرن معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £600
765 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,000
1,275 دلار آمریکا
مجموع فروش £812
1,035 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £812
1,035 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌های قابل خرید
12 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر قرن 20 و 21
15 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
گردآوری مدرن: هنر آنلاین
5 آذر 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا