حراج Aguttes - پاریس - خرداد 1388


  • آگوت پاریس
  • 26 خرداد 1388
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €6,000
8,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,000
11,111 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
14 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,000
4,296 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
پاریس
23 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
CONTEMPORARY ART
پاریس
9 خرداد 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €7,800
8,667 دلار آمریکا