حراج خرید اولی‌ها - هنر پساجنگ و معاصر آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10,000
بیشینه برآورد $15,000
مجموع فروش $7,560
میانگین ارزش آثار $7,560
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها آنلاین
نیویورک
3 فروردین 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ تا کنون
نیویورک
19 اسفند 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ تا حال
نیویورک
19 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $60,000