حراج شماره‌ی 3


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $26,000
بیشینه برآورد $38,500
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 12
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

شماره‌ی 5
تورنتو
29 بهمن 1402
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 4
تورنتو
15 بهمن 1402
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 2
تورنتو
3 دی 1402
مجموع فروش ها C$0
0 دلار آمریکا