حراج هنر معاصر و مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €200
218 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €300
326 دلار آمریکا
مجموع فروش €260
283 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €260
283 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

به بالاترین پیشنهاد - 3
31 تیر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن - هنرهای دکوراتیو قرن 20ام
26 اسفند 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,960
2,786 دلار آمریکا