حراج میراث: هنر شهری


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,000
بیشینه برآورد $3,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

گزیده‌‌های تابستان، قسمت 1
نیویورک
27 تیر 1403
مجموع فروش ها $0
بنیاد ریما هورت مان: مزایده‌ 2023
نیویورک
22 آذر 1402
مجموع فروش ها $0
راگو/رایت: پساجنگ و هنر معاصر
نیویورک
22 شهریور 1402
مجموع فروش ها $0