حراج هنرهای زیبا و عتیقه‌جات 103


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $100
بیشینه برآورد $150
مجموع فروش $1,100
میانگین ارزش آثار $1,100
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

آثار هنری و املاک عتیقه یکشنبه 148
12 فروردین 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,250
هنر‌های زیبا و عتیقه‌جات 143
12 اسفند 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $30,500
هنرهای زیبا و عتیقه‌جات 136
23 دی 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,900