حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £258,000
315,199 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £366,000
447,143 دلار آمریکا
مجموع فروش £417,690
510,293 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £41,769
51,029 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 10
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر - فروش روز
22 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,500
38,196 دلار آمریکا
نسخه‌ی معاصر آنلاین
21 شهریور 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,386
1,729 دلار آمریکا