حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £70,650
97,462 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £101,950
140,640 دلار آمریکا
مجموع فروش £35,200
48,558 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £3,911
5,395 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 18
آثار هنری فروخته شده 9
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌های قابل خرید
12 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
طراحی و مدرن معاصر
1 شهریور 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £812
1,035 دلار آمریکا
هنر پساچنگ و معاصر
29 فروردین 1402
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,750
2,176 دلار آمریکا