حراج عکاسی و نسخه‌ها


  • کَمبی میلان
  • 24 آذر 1401
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €600
638 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €800
851 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکاسی و هنر مدرن و معاصر
میلان
16 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
اِکلکتیکا،‌ خانه‌ی طراح نیکولو کاستلینی بالدیسرا
میلان
16 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €715
728 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
23 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا