حراج از پساجنگ تا حال


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $40,000
بیشینه برآورد $60,000
مجموع فروش $50,400
میانگین ارزش آثار $50,400
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش روزِ هنر پسا-جنگ و معاصر
نیویورک
28 اردیبهشت 1403
مجموع فروش ها $0
عکس‌ها آنلاین
نیویورک
15 فروردین 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $15,120
مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $27,720