حراج استادان معاصر آنلاین


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $15,000
بیشینه برآورد $20,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌های بهاره آنلاین
26 فروردین 1400
مجموع فروش ها $0
عکس‌های مهم آنلاین
5 فروردین 1400
مجموع فروش ها $0
آرت‌نِت آنلاین - برلین - شهریور 1397 آنلاین
15 شهریور 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0