حراج مواجه با هنر مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $400
بیشینه برآورد $600
مجموع فروش $125
میانگین ارزش آثار $125
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

شکوه و جلال | قسمت اول - روز 1
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
زمستان
27 بهمن 1396
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $325
حراج پاییزه - روز سوم
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $8,500