حراج هنر شرق و هند


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €3,000
3,220 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €4,000
4,293 دلار آمریکا
مجموع فروش €1,500
1,610 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,500
1,610 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه/هنر قرن بیستم
21 تیر 1403
25 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €277,380
301,402 دلار آمریکا
چاپ و کتاب مصور 1 آنلاین
28 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,306 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه
9 آذر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €150,000
163,434 دلار آمریکا