حراج هنر مدرن و معاصر آفریقا و خاورمیانه


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £58,100
72,698 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £88,300
110,485 دلار آمریکا
مجموع فروش £0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 14
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تصاویر، چاپ و مجسمه‌ی بریتانیایی و قاره‌ای
12 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £6,200
8,469 دلار آمریکا
تصاویر ، مجسمه ها و تصاویر انگلیس و قاره‌ای
16 اردیبهشت 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
23 فروردین 1403
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا