حراج هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €50,000
52,632 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €70,000
73,684 دلار آمریکا
مجموع فروش €176,400
185,684 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €176,400
185,684 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
پاریس
30 شهریور 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Post-War and Contemporary Art vente du jour
پاریس
13 آذر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
41,574 دلار آمریکا
عکاسی‌ها
پاریس
17 آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €60,000
68,182 دلار آمریکا