حراج آرتیبیشن آکشن - خرداد 1403


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 29,500,000,000﷼
49,705 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,100,000,000﷼
59,141 دلار آمریکا
مجموع فروش 11,700,000,000﷼
19,714 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 1,671,428,571﷼
2,816 دلار آمریکا
هنرمندان 14
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 7
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

آرتیبیشن آکشن - مهر 1402 آنلاین
28 مهر 1402
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 31,850,000,000﷼
62,574 دلار آمریکا
مزایده 9 آنلاین
12 شهریور 1400
22 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 15,270,000,000﷼
55,873 دلار آمریکا
مزایده 8 آنلاین
12 دی 1399
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
24 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 14,445,000,000﷼
56,108 دلار آمریکا